Usługi

 • Tłumaczenie / lokalizacja
 • Korekta / edycja
 • Kreatywne pisanie (teksty reklamowe, SEO)
 • Konsultacja terminologiczna i językowa
 • Tworzenie glosariuszy


Estymacja czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia jest kwestią indywidualną.

W przypadku samodzielnej realizacji projektu oferuję tłumaczenie ok. 2500 słów (10 standardowych stron),
korektę ok. 5000 słów (20 standardowych stron) lub 8 godzin pracy nad pozostałymi rodzajami zleceń dziennie.
W przypadku dużych projektów współpracuję z zespołem zaufanych tłumaczy, co umożliwia bardziej efektywną pracę oraz szybszą dostawę tekstu.OFERUJĘ USŁUGI Z DZIEDZIN:


PRAWO

umowy, wnioski, decyzje, prawo UE; certyfikaty, akty stanu cywilnego (poświadczenie tłumacza przysięgłego) itp.

MARKETING

broszury, ulotki, katalogi, prezentacje, strony internetowe, teksty reklamowe, artykuły (prasa, blogi), wywiady itp.

BIZNES

korespondencja biznesowa, prezentacje i materiały szkoleniowe, regulaminy pracownicze, kodeksy postępowania, HR itp.

EDUKACJA

formularze zgłoszeniowe do szkół oraz placówek oświatowych, programy nauczania, programy szkoleń, broszury itp.

POLITYKA
NAUKI HUMANISTYCZNE

artykuły (prasa, blogi),
prace naukowe, eseje, wywiady, opinie itp.

PSYCHOLOGIA
NAUKI SPOŁECZNE

artykuły (prasa, blogi),
prace naukowe, wywiady, poradniki, ankiety itp.

URODA
KOSMETOLOGIA

broszury, ulotki, katalogi, materiały reklamowe, artykuły (prasa, blogi) itp.

ZDROWIE
ŻYWIENIE

artykuły, broszury, poradniki, opisy produktów, przepisy, menu restauracji itp.

MODA

broszury, katalogi,
materiały reklamowe,
artykuły (prasa, blogi), strony internetowe itp.

TURYSTYKA

katalogi, broszury, materiały reklamowe, przewodniki, strony internetowe, artykuły, opinie itp.

ROZRYWKA

głównie opisy gier komputerowych i ich zasad, intra, gry przeglądarkowe; materiały reklamowe itp.

TEKSTY OGÓLNE

Teksty o tematyce ogólnej, e-maile, korespondencja prywatna, CV, listy motywacyjne itp.
ZE SWOJEJ STRONY GWARANTUJĘ:

 • Perfekcjonizm i staranność w wykonaniu powierzonych zadań
 • Wysoką jakość
 • Dokładną i co najmniej dwukrotną korektę własnych tłumaczeń
 • Terminową realizację projektu
 • Poufność
 • Wykorzystanie programów wspomagających tłumaczenie (CAT)
  dla zachowania spójności terminologii
 • Miły kontakt oraz szybkie odpowiedzi na zapytania :)


Zapraszam do zapoznania się z moim portfolio – w tym celu proszę o kontakt.!!! Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z dziedziny innej niż wymienione powyżej,
proszę o przesłanie zapytania, a postaram się polecić innego zaufanego tłumacza.